1. Przedstawiona Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników ze względu na korzystanie przez nich z usług https://coral-life.pl/ poprzez Serwis.
  W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy przestawić Ci informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej https://coral-life.pl/ .
 2. Uprzejmie informujemy, że administrator Państwa danych jest Kostiantyn Laktionov, 
 3. Szanujemy Waszą prywatność i stale dbamy aby dane osobowe nie byli udostępniane dalej poprzez nasze wewnętrzne procedury. Nieustannie kontrolujemy i nadzorujemy wykonywanie procedur wraz z ich zgodnością z aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie ze zgodami, które zostali wyrażone przez Użytkownika oraz w pozostałych przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania Waszych danych. 
 5. Mamy dostęp:
  • mamy dostęp do informacji z twojego konta klienta (numer klienta, zamówione produkty i td) -> te dane potrzebny dla składania zamówień;
  • dane ogólne (imię, nazwisko, telefon, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres email) -> te dane potrzebny dla składania zamówień;
  • pliki „cookies” otaz inne tego typu pliku;
  • dane dot. korzystania z Usług ->
 6. Zbieramy dane poprzez takie czynności wykonane przez użytkownika:
  • tworzenia konta osobistego; zakup produktu na naszej stronie; korzystania z usług nasze strony (m.in. płatność i td);
  • robienia zakupu przez telefon lub konsultacja przez telefon dot. produktów na naszej stronie;
  • wypełnienia formularzów kontaktowych; subscriprion i td;
  • uczestnictwo w ankietach, konkursach na naszej stronie;
 7. Dane zawarte w formularzach, koncie Uzytkownia -> ma wgląd osoba fizyczna co ich tam wprowadziła, może ich modyfikować lub usuwać w dowolnym momencie. 
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Gdyby macie pytania co do metod, których używamy lub Waszych praw, możecie skontaktować się z nami coral.life.pl@gmail.com